Forside

DFSA Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i Danish Federation of Strength Athletes indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 30. januar 2021 kl. 12.00 på Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV (v. Hotel Scandic Odense).
Næstformand Jesper Hansen, samt bestyrelsesmedlem Thomas Granhof er på valg. Bestyrelsesmedlem Andreas Andersen og formand Chris Gjerlevsen træder ud af bestyrelsen.
Dagsordenen er følgende:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af ny bestyrelse:
– Formand
– Næstformand
– Kasser
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– Evt. suppleanter
– Valg af intern revisor for et år
6) Evt.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, er meget velkomne. De bedes være tilsendt bestyrelsen senest den 16. januar 2021 i henhold til gældende vedtægter.
Der gøres opmærksom på, at dette kun er muligt, såfremt man er medlem af DFSA. Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men man er kun tale- & stemmeberettiget på generalforsamlingen med et DFSA medlemskab.
Generalforsamlingen vil blive afholdt efter gældende retningslinjer mht. Covid-19. Som generalforsamling må vi samles op til 250 personer, selv hvis nuværende restiktioner forlænges.
Vi ser frem til at se så mange medlemmer som muligt til den kommende DFSA generalforsamling!
På vegne af
Bestyrelsen i Danish Federation of Strength Athletes

DFSA logo