Forside

DFSA Generalforsamling 2020

Bestyrelsen i Danish Federation of Strength Athletes indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 25. januar 2020 kl. 12.00 på Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV (v. Hotel Scandic Odense).

Formand Kristine Castance, næstformand Mie-Pil Simmelsgaard-Madsen, samt bestyrelsesmedlem Erik Mazur er på valg. Bestyrelsesmedlem Frederik Thye træder ud af bestyrelsen.

Dagsordenen er følgende:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af ny bestyrelse:
– Formand
– Næstformand
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– Evt. suppleanter
– Valg af intern revisor for et år
6) Evt.

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, er meget velkomne. De bedes være tilsendt bestyrelsen senest den 11. januar 2020 i henhold til gældende vedtægter. Der gøres opmærksom på, at dette kun er muligt, såfremt man er medlem af DFSA. Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men man er kun tale- & stemmeberettiget på generalforsamlingen med et DFSA medlemskab.

Vi ser frem til at se så mange medlemmer som muligt til den kommende DFSA generalforsamling!

DFSA logo