Forside

NYHEDER

INDKALDELSE TIL ORDINÆR/EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i Danish Federation of Strength Athletes indkalder hermed til ordinær & ekstraordninær generalforsamling søndag den 21. januar 2018 kl. 11.00 på Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV (v. Hotel Scandic Odense).
Grundet frafald i bestyrelsen fra henholdsvis næstformand Lars Besand og bestyrelsesmedlem Thomas Granhof, vælger den nuværende bestyrelse at indkalde til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling samtidig.

Dagsordenen er følgende:
1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af ny bestyrelse:
– Formand
– Næstformand
– Kasserer
– 3 bestyrelsesmedlemmer
– 2 suppleant
– Valg af intern revisor for et år

6) Evt

Forslag, der ønskes optages på generalforsamlingen, er velkommen. I så fald skal de være bestyrelsen i hænde senest den 7. januar 2018 i henhold til gældende vedtægter. Der gøres opmærksom på at dette kun er muligt, såfremt man har været medlem i DFSA i mere end 3 måneder, ligesom man også kun er tale- & stemmeberettiget på generalforsamlingen, efter 3 måneders medlemskab.

Vi ser frem til at se så mange medlemmer som muligt.

På vegne af
Bestyrelsen i Danish Federation of Strength Athletes

DFSA logo