Pointregler

POINTREGLER VED KONKURRENCER  I DFSA REGI

Pointskalaen er bestemmende ud fra antal deltagende atleter.
Deltager 10 atleter, er 10 point maksimum point i hver disciplin, og
herefter faldende point som funktion af placering.
Derved vil den højst placerede i en konkurrence, have flest point samlet
og den lavest placeret have mindst point samlet.

Ved tilfælde af pointlighed i den enkelte disciplin, deles placeringen
iblandt de involverede atleter og mulige point divideres med antal
involverede atleter. Derved deles pointene imellem nævnte.

Ved tilfælde af samlet pointlighed, vil højeste placering gå til atleten med
bedste placeringer i samtlige events i konkurrencen.

Ovennævnte pointregler er gældende i alle vægtklasser
samt i alle konkurrencer, der afholdes i DFSA regi.

 

 

DFSA logo